top of page

เชฟ ป้อม

เชฟป้อม เกิดในภาคกลางของประเทศไทย เขา มีรสมือในการทำอาหารที่ยอดเยี่ยม  ด้วยประสบการณ์กว่า 20 !

bottom of page